Rezerwat Chomontowszczyzna

Rezerwat został powołany (…) dnia 10 sierpnia 1999 roku. Powierzchnia rezerwatu wynosi 234,42 ha. Celem jego utworzenia było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu Puszczy Knyszyńskiej odznaczającego się wysokim stopniem naturalności, stanowiącym ostoję wolno żyjącego stada żubrów. Realizowana jest tu ochrona łąk śródleśnych oraz dolin strumieni porośniętych lasami łęgowymi, olsami i wilgotnymi grądami, z licznymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich.(…) Na obszarze rezerwatu wyróżniono osiem siedliskowych typów lasu, spośród których dominują siedliska lasu mieszanego bagiennego – 64,6%. Znaczny jest udział siedlisk lasu świeżego – 13,0% powierzchni i lasu wilgotnego – 12,3%. (…) Obszar ten odznacza się bogactwem florystycznym oraz licznymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich. Flora rezerwatu Chomontowszczyzna liczy ponad 250 gatunków roślin naczyniowych. Podczas prac nad „Planem ochrony rezerwatu” w 2004 roku stwierdzono występowanie 220 gatunków roślin, w tym 12 gatunków drzew, 12 gatunków krzewów, 153 gatunków ziół, 15 skrzypów, widłaków i paprotników oraz 28 gatunków mszaków. Na szczególną ochronę zasługują również niektóre gatunki bagienne, których siedliska stale się kurczą w wyniku obniżania się wód gruntowych.

Puszcza Knyszyńska to oczywiście głównie lasy ale czasem możemy trafić w niej na miejsce które zupełnie różni się od znanych nam leśnych widoków. Jednym z takich miejsc, które na pewno warto odwiedzić jest uroczysko Wyżary i znajdujące się tam jeziorko. Od razu zachwyci nas piękno tego miejsca, które jak się okazuje nie jest dziełem natury ale człowieka, który w 1970 roku stworzył tu ten sztuczny zbiornik, pełniący funkcje przeciwpożarowe i rekreacyjne. Woda w zbiorniku pochodzi z czystej, leśnej rzeczki Radulinki, przez co nie możemy narzekać na jakość wody.

Zbiornik Wyżary jest to doskonałe miejsce na całoroczne wypady. Jako że nie jest ono jeszcze znane szerszej rzeszy turystów to mamy tu zapewniony spokój, ciszę i prawdziwe obcowanie z naturą.

Przygotowane jest tu miejsce, drewniana, solidna wiata, gdzie można skryć się zarówno od słońca jak i od deszczu. Wielkie palenisko i stoły z ławami zachęcają wędrowców do atrakcyjnego spędzenia czasu przy ogniu na którym można upiec kiełbaski.

Bardzo dobrze przygotowane miejsce przy zbiorniku ma też inny, można powiedzieć patriotyczny cel. Mianowicie przechodzi tędy wspomniany wcześniej „Szlak Powstania Styczniowego” i prowadzi przez leśne ostępy do miejsca gdzie 29 kwietnia 1863 roku w ostępie Komotowszczyzna, uroczysku Piereciosy w Puszczy Knyszyńskiej rozegrała się jedna z większych na Białostocczyźnie bitwa pod Waliłami. Znajduje się tam mogiła skrywająca ciała 32. powstańców, którzy zginęli podczas nierównej walki z przeważającymi wojskami carskimi.