Cel główny Przechadzki – Akcja charytatywna dla Rycerza – Mikołaja.

Można wesprzeć dzielnego Rycerzyka Mikołaja i wrzucić datek na Naszą wirtualną skarbonkę

Puszcza ma krótki okres wegetacyjny i śnieg może utrzymać się w niej nawet sto dni, chociaż lato jest dosyć ciepłe. Wyróżnikiem Puszczy jest flora, która przypomina rejony tajgi. Bory iglaste, mieszane wielogatunkowe, iglaste podmokłe zajmują około 60% powierzchni leśnych. W puszczy występują również tereny bagienne. Liczbę gatunków roślin szacuje się tutaj na 843 roślin naczyniowych, 200 gatunków mchów i wątrobowców oraz 280 gatunków porostów. Liczby te w rzeczywistości mogą być większe, ponieważ teren chroniony nie został w pełni zbadany. W Puszczy Knyszyńskiej występuje chronionych 5 gatunków widłaków (wroniec, jałowcowaty, goździsty, spłaszczony, cyprysowaty) oraz paprocie ( m.in. objęty ochroną pióropusznik strusi, paprotka zwyczajna).

Puszcza Knyszyńska może się pochwalić również zwierzętami. Wśród małych ssaków wyróżnić możemy kreta, ryjówkę aksamitną oraz rzęsorka rzeczka, nornicę rudą, badylarkę, smużkę nornika burego i polnego, mysz polną, szczura wędrownego, koszatkę i orzesznicę. Królem Puszczy Knyszyńskiej jest żubr, którego stado aktualnie liczby 50 sztuk. Na terenie parku można spotkać też jelenie, dziki, sarny, łosie. Rodzina drapieżników składa się z wilków, lisów, jenotów. Łasicowate są reprezentowane przez borsuki, wydry, kuny, łasice, a kotowate przez rysie. Brzegi rzek i strumieni zamieszkują piżmaki, bobry. Pole i obrzeża lasów są domeną zająca szaraka i jeża. W Parku nie brakuje latających ssaków takich jak mopek, mroczek późny, nocek rudy, borowiec wielki i gacek.