0001-5637563963_20210809_200943_0000

10 dni do startu

„Podróżować nie po to, aby dotrzeć do celu, lecz aby dojechać jak najpóźniej, aby nie dojechać – o ile to możliwe – nigdy.”

Claudio Mageis, Podróż bez końca